Publisert: 17.06.2024 Oppdatert: 17.06.2024

Stikkord:

Smågrisproduksjon som fagskole

Høsten 2024 vil Fagskolen Innlandet sammen med Norsvin prøve ut en modell for å omarbeide kurs i landbruket til fagskolemoduler. Prosjektet får midler fra Innlandet fylkeskommune. Norsvinskolens kurs i smågrisproduksjon 8. – 10. oktober kan om ønskelig tas som en del av en fagskolemodul.


Formålet med fagskolemodulen er å styrke kompetansen i svinenæringa, og passer for alle som jobber i bransjen og som ønsker faglig påfyll og formell kompetanse innen smågrisproduksjon. Enten du er svineprodusent, avløser eller rådgiver er det stadig nytt fagstoff du kan tilegne deg.

– Fagskolemodulen «smågrisproduksjon» gir fem studiepoeng i fagskole og modulen går over seks uker. Undervisningen er en blanding av forelesninger, oppgaver, erfaringsutveksling, praksis, selvstudium og veiledning, sier rektor Dyre Johan Haug i Norsvinskolen.

Fysisk samling
Kursdagene 8. -10. oktober (smågrisproduksjonsmodulen) inngår som en fysisk samling i fagskolemodulen. I fagskolemodulen inngår også ca. 20 timer nettbasert undervisning og erfaringsutveksling, og i tillegg består modulen av praksis, egenstudium og oppgaver. Smågrisproduksjon skal være nært knyttet til studentenes arbeidserfaringer fra yrkesfeltet. Fagskoleutdanningen legger vekt på at teori og praksis skal danne en helhet.

Dersom du ønsker å gjennomføre fagskolemodulen Smågrisproduksjon, søker du direkte til Fagskolen Innlandet. Søknadsfrist er 15.08.24.

Dette gir deg altså mulighet for studiepoeng fra fagskolen, der den vanlige Norsvinskolen er en viktig del av studiet.

 

Dyre Johan Haug er rektor ved Norsvinskolen. Foto: Tom E. Holmlund

 

Viktig med kompetanse
Haug sier at det er viktig med god kompetanse for å drive ei næring, og det blir ifølge rektoren enda viktigere framover.

– Vi ser at forbrukere og storsamfunnet stiller større krav. Produktkvalitet, god dyrevelferd og faktabasert kunnskap om svineproduksjon og produkter er viktig. Fagskoletilbudet er gratis for studenten. Du betaler kun for litteratur, samt reise og opphold i forbindelse med samlingen. Du må ha tilgang på og kunne beherske PC, sier Haug.

Han understreker at dette er et tilbud til den som ønsker et mere omfattende kurs i smågrisproduksjon der det inngår både nettbaserte lærerstyrte timer, egenstudium og oppgaver.

 

Det er selvsagt mulig å gå et helt ordinært smågriskurs i regi av Norsvinskolen over tre dager som før. Er det spørsmål, ta kontakt med Dyre Johan Haug i Norsvin: Mobil 97 75 17 25 eller e-post: dyre-johan.haug@norsvin.no

 

Mer om kurset og opptakskrav kan du lese her