Publisert: 02.04.2024 Oppdatert: 02.04.2024

Stikkord:

Stor oppslutning om studiekurs

Det er stor oppslutning om årets studiekurs. Studiekurset gjennomføres både som vanlige studieringer, fagmøter og også som sosial faghelg.


Organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen i Norsvin har inntrykk av at det er stor oppslutning om årets studiekurs.

– Norsvin bruker mye ressurser på å utvikle gode studiekurs som er til for svineprodusenten og vi er derfor avhengige av at de blir brukt. Norsvin vil gi honnør til alle som tar initiativ til å organisere og dra i gang studieringer. Vi har også merket oss at det er flere måter å organisere dette på enn «vanlige» studieringer, sier Gaarder Tøraasen.

 

Tre studieringer
I Østfold har det i vinter og vår vært tre studieringer, i Halden, Rakkestad og Ørje. Den siste er det Østmøllene og tidligere svinebonde Svenn Husebråten som har dratt i gang.

– Vi har hatt tre møter med nesten 30 deltagere på det meste. Vi tar for oss videoene til Norsvin. Det har gitt gode diskusjoner. På to av møtene har vi hatt med oss fagpersoner fra Fiskå Mølle og Norgesfôr, forteller Husebråten.

I Vesterålen har de et lignende opplegg,men her er avstandene større.

– V har tatt første bolk av studiekurset hver for oss. Nå skal vi i gang med to fagkvelder med de neste to bolkene. Der har vi med fagpersoner fra Felleskjøpet, Fiskå og Norsvin på Hamar. Vi har invitert medlemmene i Norsvin Troms og forventer rundt 15 deltagere, opplyser fylkesleder Lill Helen Dahl-Johansen i Norsvin Nordland.

 

Sosial faghelg i sør
Helt sør i landet skal det arrangeres sosial faghelg, på Hotel Norge i Kristiansand.

– Vi har gjort det slik noen år og bygd det rundt studiekursarbeidet. I år skjer dette fredag og lørdag 12. og 13. april. Vi møtes til lunsj og avslutter med lunsj dagen etter, forteller fylkesleder Alf Eivind Myren i Norsvin Agder.

Det er Norsvin sentralt som har regien på fredagen, mens fôrrådgiver Ola Stene i Felleskjøpet har program på lørdagen. Stene er trener for rifleskytterne viltmål senior og junior på Skytterlandslaget, og vil fortelle litt hvordan de jobber for å bygge opp et godt team. Det hele avsluttes med et lokalt foredrag «– Slik driver vi» med svineprodusentene Inger Liv og Alv Vinjerui i Vennesla.

I Norsvin Rogaland er det også stor aktivitet.
– Studiekursarbeidet gjøres noe ulikt rundt omkring. Noen lokallag har dette som fagmøter, mens andre har mer «vanlige» studieringer. I Hå har vi forresten en egen ring for bare kvinner, forteller fylkesleder Bjørn Ståle Bekkeheien i Norsvin Sør-Vest.

– Det stemmer, vi er rundt 10 damer som møtes tre til fire ganger i året. På neste treff er årets studiekurs tema, forteller Linda J. Vigre i Hå.