Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tallenes tale

«Tallenes tale er klar». Vi kjenner alle uttrykket.


Tallenes tale

«Tallenes tale er klar». Vi kjenner alle uttrykket.

Når vanskelige regnestykker har fått to streker under svaret, så er ofte diskusjonen over. Tallene har avgjort diskusjonen.

Kjenner du som svineprodusent dine egne tall? Vi tar opp problemstillingen på temasidene om driftsledelse og økonomi i denne utgaven av Svin. Kjenner du egentlig totaløkonomien din? Da snakker vi om atskillig mer enn saldoen på driftskredittkontoen. Mange hare både en, to, tre eller flere produksjoner på garden.

Men hvor tjener du egentlig pengene dine? Mange tror, men ikke alle vet. Troen stemmer dessverre ikke alltid med virkeligheten når de faktiske tallene kommer på bordet. De fleste har sannsynligvis en viss peiling på dekningsbidraget i de enkelte produksjoner, men dekningsbidraget sier i beste fall bare litt om gardens egentlige lønnsomhet. Først når gardens samlete faste kostnader trekkes inn i oversikten og fordeles på de enkelte produksjoner får du et bilde av bedriftens totaløkonomi og rentabilitet.

Det er dette som blir utfordringen for deg som skal delta i vinterens studiesirkel for svineprodusenter. Det vil kreve at engasjement og åpenhet, for eksempel at medlemmene tar med seg sine egne erfaringer og regnskapstall inn i ringen. Utfordrende? Ja, men det kan også bli en av de viktigste studieringene du har vært med på.