Stikkord

Ledere

Landbruks- og matministeren er nå oppdatert om hvilke tiltak svinebransjens organisasjoner gjennomfører for å sikre at minimumskravene for dyrevelferd innfris. Alle som er ledd i verdikjeden må ta sin del

Mattilsynet har publisert sin rapport om dyrevelferdstilsyn for 3. tertial i 2017. Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet i denne perioden. 

Det diskuteres hvem som først konstruerte frasen om løgn og statistikk, men forfatteren Mark Twain gjorde den i hvert fall populær i USA og resten av verden. I selvbiografien sin

Det skjer noe med forbrukerne om dagen, både hjemme og i andre europeiske land. De blir mer og mer opptatt av dyrevelferd. Undersøkelser og salgstall bekrefter dette.

Det er på tide å ta nye skritt i svineavlens utvikling. Verden har fått nye bioteknologiske metoder som kan vise seg å få stor og positiv betydning.  Særlig kan dette

Det er for mye svinekjøtt i vest-Europa. Antall purker må klart ned, kanskje så mye som ti prosent.