Publisert: 14.03.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

Hvor går svinenæringa?

Det ser ut til å bli alvor igjen. På kort sikt ser ikke prognosene bra ut. Økonomien til svineprodusentene er i øyeblikket langt dårligere enn i de to fore­gående årene. Ved markedsbalanse kunne utbetalingsprisen til bonde vært ei krone mer per kilo. Det trekkes også ei drøy krone per kilo i omsetningsavgift.


Utfordringen i vår er ikke å øke målpriser som likevel ikke kan tas ut, men å finne verktøy som kan bidra til å redusere overskuddet, heve prisuttaket og redusere trekket i omsetningsavgift framover. På mellomlang sikt er som kjent realiteten at dagens eksportmulighet på 1900 tonn forsvinner i løpet av 2021, og allerede neste år skal vi fase inn en EU-import på 300 tonn ribbe. Hva som skjer med målprismodellen på svinekjøtt avhenger blant annet av når handlingsrommet i gul WTO-boks blir borte.

Men hva er egentlig de sterkeste utviklingsdriverne i norsk svineproduksjon? Forbruksutviklingen av svinekjøtt er selvfølgelig viktig, men vanskelig å forutsi. Det vi vet litt om er derimot hvordan vi sjøl utvikler produksjon og verdi­skapning i næringa.

«Purketallet må ned de nærmeste åra. Og fornyelse krever tiltak»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

Siden 2013 og fram til i dag produserer norske purker tre flere avvente smågriser i gjennomsnitt. Det er lite som tilsier at denne utviklingen ikke fortsetter også de fem neste åra. Hvis vi sier at vi i dag har cirka 65 000 årspurker i Norge, betyr dette at vi produserer nærmere 200 000 flere griser om fem år. Hvis kjøttforbruket ikke utvikler seg i forhold til i dag, betyr dette at purketallet må ned med om lag 10 prosent.

En annen sterk driver er investeringslysten. De siste åra er det ikke bygd mye nytt i smågrisproduksjonen. Og bankene setter som regel foten ned for de få som faktisk har ønsket å bygge.

Vi hører om eksisterende produsenter som vurderer å legge ned. Mange gjorde investeringer på 2000-tallet når løsdriftskravet ble faset inn, men har kanskje gjort lite etterpå. De står derfor overfor store investeringer om de skal fortsette. Så hvordan skape bærekraft og utvikling framover? Fornyelse må til. Overgang til enda friskere dyr (SPF) vil gi fornyelse og forbedring. Men det vil kreve at det utvikles støtteordninger til investeringer for å få ei enda mer bærekraftig og dyrevennlig næring.