Stikkord

Ledere

En tankevekker

Publisert: 25.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Undervurdert kulturlandskapsarbeider

Publisert: 25.09.2012 Oppdatert: 30.05.2018

En gris er ikke bare en gris. Mange er ikke klar over hvor store verdier norske griser skaper, og da tenker vi ikke bare på mat, økonomi og arbeidsplasser, men også på hvordan kulturlandskapet i Norge ser ut.

Ingen snuoperasjon

Publisert: 12.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Årets statsbudsjett representerer ingen historisk snuoperasjon for landbrukets del.

Nye gjødselforskrifter på trappene

Publisert: 12.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

«Vi forventer at departementet vurderer konsekvensene grundig dersom kravene til spredeareal strammes til»

Nye produkter av svinekjøtt

Publisert: 15.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Det må tas et nytt krafttak for å utvikle nye produkter av svinekjøtt. Over en lengre periode har salget stagnert.

Utnytter fortrinn

Publisert: 15.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Svein Ove Risa vil ha ei gardsvindmølle. Som den første i landet vil han ny bygge for strøm rett inn på lavspentnettet.