Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Back to the seventies?


Back to the seventies?

 

Aldri har det vært produsert mer svinekjøtt i Norge enn nå. Likevel er det for lite.

Vi må faktisk tilbake til 70-tallet for å finne så stor underdekning som vi har hatt den siste tida, og det gjelder ikke bare svinekjøtt, men også storfe og sau. Skal vi løfte deler av kjøttproduksjonen ut av målprissystemet i jordbruksavtalen for å skape rom for at andre kjøttslag skal kunne øke innenfor den trange gule WTO-boksen?

Etter mitt skjønn er det bare tre ting som kan bedre lønnsomhet og optimisme i kjøttproduksjonene. Det viktigste er åpenbart bedre pris og avregningsbetingelser. Det andre som kan løfte produksjonen er utsikter økte produksjonsrammer (økte konsesjonsgrenser eller melkekvoter), og det tredje er økte investerings- eller driftstilskudd.

I melk- og storfekjøttproduksjonen diskuterer avtalepartene i praksis alle tre momenter. For svinekjøttproduksjonen er jeg redd at det i beste fall dreier seg om pris- og avregningsbetingelser. Konsesjonsgrensene røres neppe de to første åra, og det er greit siden det fortsatt er rom innenfor dagens grenser. Men bruken av investerings- og driftsstøtte burde så absolutt også vært oppe til seriøs vurdering, også i svineproduksjonen. Da svineprodusentene fikk løsdriftskrav i 2000, tok de i all hovedsak regninga på 1,3 milliarder kroner sjøl. Løftet og belastningen skapte sogar så stor optimisme og entusiasme at det snart ble overproduksjon.

Nå står melkeprodusentene for tur med et løsdriftskrav innen 2024 (!). Ropene om investerings- og omleggingsstøtte for å unngå strukturendring høres lang vei. Og her snakker vi formodentlig om et tosifret milliardbeløp.

Tida er etter mitt skjønn inne til å ta en grundig debatt om hvordan eventuell investerings- eller driftsstøtte skal gis. Båsfjøset og familiebruksdrømmen slik vi hadde den på 70- og 80-tallet er forbi. Skal støtten fortsatt smøres tynt utover til alle, eller skal den målrettes mot yngre krefter som virkelig vil satse, uavhengig av produksjon? Verden forandrer seg hele tiden, og landbruksstrukturen med den. Forbered deg på debatt om dette, for den kommer.