Stikkord

Ledere

I Mattilsynets rapport om tilstanden i norske grisehus ble lagt fram tidligere denne måneden.

I Svin nr. 8 ble det publisert et intervju med tidligere redaktør Tore Mælumsæter som har stått ved roret i hele 21 år. Han har mer eller mindre egenhendig skapt

Å skrive den første lederartikkelen når du nettopp har overtatt som ansvarlig redaktør i et redaksjonelt medium kan faktisk være et avgjørende øyeblikk. Og det er tanker om akkurat det

Denne gangen er økonomi og energi temaet i Svin. Krigen i Europa har gjort dem mer utfordrende enn de fleste kunne drømme om for et snaut år siden.

Mye blir som før, men det blir færre og større produsenter. Dyrevelferd, helse og bærekraft blir viktigere enn før. Tollvernet vil fortsatt stå sterkt, og konse­sjonsreglene vil i hovedsak bestå.

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige i år. Avtalen som ligger på bordet har nominelle tall som virker astronomiske i forhold til de vi er vant til. Så da skulle vel