Publisert: 25.09.2023 Oppdatert: 25.09.2023

Stikkord:

Hva er årsaken til at salget svikter?

Før sommerferien meldte Nortura Totalmarked om ubalanse i markedet for svinekjøtt. Årsaken er lavere salg av helt slakt og noe høyere tilførsler.


Dette medfører at prognosen går fra om lag markedsbalanse til en overdekning av norskprodusert og kvoteimport på om lag 1400 tonn i året 2023 som helhet. Totalmarked oppfordret derfor alle slaktegrisprodusenter til å redusere slaktegrisvektene for å oppnå markedsbalanse. 

Men hva kan være årsaken til det lave salget? Norsvins administrerende direktør Olav Eik-Nes mener at det er sterke motkrefter som preger norsk kjøttproduksjon og derav kjøttprodusentene i betydelig grad. Motkrefter som ifølge direktøren er sterkt preget av diskusjoner og meninger om rødt kjøtt og klimautfordringer, økte priser og nå sist forslag til nye kostholdsråd som anbefaler å kutte ned på kjøttforbruket. Han går så langt som å antyde at denne trenden kan være varig, med det resultatet at forbruket av kjøtt vil gå betydelig ned. Folk går forbi kjøttdisken, mener han.

 

«Påvirkningen fra mediene skjer i to etapper: Først fra mediene til opinionsledere og influensere, og deretter videre til et større antall mennesker.»

- Tom-Erik Holmlund, ansvarlig redaktør

 

SVIN tror dessverre Eik-Nes har et viktig poeng. Medieforskning er tydelig på dette. Påvirkningen fra mediene skjer i to etapper: Først fra mediene til opinionsledere og influensere, og deretter videre til et større antall mennesker. En forholdsvis ensidig innholdsmessig retning i medienes dekning over tid der det blir antydet – og i visse tilfeller konkluderes det med – at kjøtt- og kjøttproduksjon er noe du av ulike årsaker bør holde deg langt unna, vil påvirke folks holdninger og deretter handlinger.

Eik-Nes sier at Norsvin lenge har vist til hvilket utviklingspotensial svinenæringa har for å styrke både selvforsyningen og redusere klimaavtrykket, men han er ikke imponert over drahjelpa han har fått fra «våre egne landbruksorganisasjoner». Generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag sier at hun er like bekymret som Norsvin dersom det blir en varig trend at forbruket av svinekjøtt og annet norskprodusert kjøtt går ned. Det er ifølge Hjørnegård det motsatte av regjeringens mål om økt selvforsyning og stor­tingets vedtak rett før sommeren hvor de ba om en plan for økt selvforsyning i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Hjørnegård presiserer imidlertid overfor SVIN at det er flere grunner til at markedet for svinekjøtt svinger over tid. Nå opplever f.eks. mange forbrukere redusert kjøpekraft. Bondelaget er som Norsvin opptatt av at norsk klimavennlig svinekjøtt fra friske dyr har en naturlig plass i norsk kosthold, nå og framover. Generalsekretæren sier at Markedsregulator rår over ulike virkemidler for å sikre balansen og Norges Bondelag støtter de tiltakene som markedsregulator iverksetter.

Norsvin-direktøren mener nemlig at det nå er tid for å iverksette andre markedsreguleringstiltak i tillegg til lavere slaktevekter. Han mener at det er helt feil å ty til reduksjon i pris: Produsenten vil blø. Eik-Nes mener heller at en riktig medisin vil være å ta ned antall purker. Direktør Bransje & Marked Rolf G. Fjeldheim i Nortura sier til SVIN søndag 13. august at Nortura deler Eik-Nes bekymring om svinemarkedet og de følger markedsbalansen tett. Behovet for å ha en produksjon som er tilpasset markedet er ifølge Fjeldheim avgjørende for svineprodusentens lønnsomhet. Samtidig advarer Fjeldheim mot å konkludere for raskt på kortsiktige svingninger i markedet.

Det blir spennende å se hvilke tiltak som gjennomføres. Det er Nortura Totalmarked som har det operative ansvaret for å foreslå og gjennomføre reguleringstiltak. De foreslåtte regulerings­tiltakene besluttes til sist av Omsetningsrådet.