Publisert: 26.01.2023 Oppdatert: 26.01.2023

Stikkord:

Det er alvorlig

I Mattilsynets rapport om tilstanden i norske grisehus ble lagt fram tidligere denne måneden.


Svin nr. 1 – 2023

 

At over halvparten av norske svineprodusenter bryter reglene, er i utgangspunktet ikke godt nok. Allikevel vil jeg heller bruke ordet alvorlig om tilsynets resultater.

Alle som har ventet på rapporten, har også fått med seg forvarslene gjennom Mattilsynets foreløpige kampanjeresultater som har blitt sluppet med jevne mellomrom. Selv om resul­tatene har vært foreløpige, har næringen fått en pekepinn på at tallene ikke var gode. Alle var som meg spente på reaksjonene fra ulike miljøer og mediedekningen etter at det endelige resultatet ble presentert tirsdag 17. januar.

Selv om det avdekkes regelbrudd, kan det være grunn til å gå nærmere inn på hvilke regler som er brutt. Men dette får lite oppmerksomhet i media. Det som er bra i rapporten, får ingen oppmerksomhet. 

Ifølge rapporten er de vanligste regelbruddene at det ikke blir gitt nok strø eller rotemateriale. Men det er også for mange regelbrudd som omhandler mangelfull behandling av syke og skadde dyr. Noen av disse regelbruddene er rett og slett dårlige dyrehold. Det er allikevel ikke slik at det totalt sett står dårlig til med dyrevelferden i norske grisehus. Jeg tror det kan være dekning for å si at norsk gris har det best i verden.

 

«En av de mest meningsløse og til dels skuffende uttalelsene kom fra kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen»

- Tom-Erik Holmlund, ansvarlig redaktør

 

Det er selvsagt ingen overraskelse at det blir reaksjoner fra flere hold når slike resultater presenteres. Fra de balanserte og konstruktive til de mer hatske.

En av de mest meningsløse og til dels skuffende uttalelsene kom fra kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Jeg var i forkant litt spent på hva hun ville si. Kleveland har tilhørt den mer konstruktive delen av norske dyrevernere. En person som slik jeg har oppfattet det har søkt dialog og samarbeid mer enn konflikter.

Til Nationen sier Kleveland rett ut at norske forbrukere som bryr seg om dyrevelferd, bør velge noe annet enn svin til middag. Dette til tross for at hun nå etter nyttår har skrevet et debattinnlegg til svineportalen.no der hun flørter med bonden og vil diskutere muligheter for framtidas ­svinehold.

– Vi kan fra hvert vårt ståsted forsøke å skape en bedre fremtid slik at du som bonde får litt ­bedre tid, litt bedre råd – og litt gladere griser, sier hun i innlegget.

Denne formen for dobbeltkommunikasjon er det vanskelig å bli klok på. Men den er også skadelig.

Norsvins styreleder Per Inge Egeland takker Mattilsynet for det omfattende arbeidet som er gjort, og sier at kunnskapen gir et veldig godt grunnlag for å målrette arbeidet mot et tilfredsstillende nivå på dyrevelferd i norsk svineproduksjon.

For å få til det, må det til et omfattende samarbeid internt i næringa og med mange andre miljøer. Seriøse aktører som arbeider for bedre dyrevelferd vil være naturlige samarbeidspartnere for Norsvin.

Men når Kleveland sier det ene den ene dagen og det motsatte den andre dagen, er jeg usikker på om hun egner seg til å være diskusjonspartner videre. Når hun fraråder forbrukerne å spise svinekjøtt, vil hun i alle fall ikke de norske griseprodusentene vel.

Når dette er sagt, er det altså ingen grunn til å bagatellisere resultatene fra tilsynskampanjen. Det ER alvorlig og svinenæringas omdømme er ytterligere svekket. I Troms pågår det et prosjekt som har mål om å doble antall svineprodusenter i regionen innen tre-fire år.  Her er det nå seks produsenter igjen. Det var 60 i på midten av 90-tallet. Mediedekningen og inntrykket folk sitter igjen med etter Mattilsynets presentasjon, bidrar ikke til rekruttering av nye produsenter. Ikke i nord og ikke i sør.