Stikkord

Helse

Med 50 kyr på båsen, makskvote i melkeproduksjon og mange andre oppgaver kunne ikke det tredje ryggprolapset kommet mer ubeleilig for Odd Christian Stenerud. Men det ble redningen.

Hva skjer dersom en dyreeier ikke lenger er i stand til å gi dyra det stellet de skal ha? Når bør jeg varsle? Hvem og hvor skal jeg varsle? Og

Brian og Traci Milbrand tapte 1,5 millioner på PRRS-utbrudd i 2012. Utbruddet påførte dem også store psykiske belastninger. Men i dag har svinebøndene i Minnesota visningsbesetning for norsvingener i USA. 

I mange land er dyreassosiert MRSA relativt vanlig forekommende hos gris.

Her følger en oversikt over tiltak for å forebygge forekomst av resistente gule stafylokokker (MRSA) i norske svinebesetninger.

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er