Stikkord

Helse

Brian og Traci Milbrand tapte 1,5 millioner på PRRS-utbrudd i 2012. Utbruddet påførte dem også store psykiske belastninger. Men i dag har svinebøndene i Minnesota visningsbesetning for norsvingener i USA. 

I mange land er dyreassosiert MRSA relativt vanlig forekommende hos gris.

Her følger en oversikt over tiltak for å forebygge forekomst av resistente gule stafylokokker (MRSA) i norske svinebesetninger.

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er

Norsvin ønsker at flere skal få tilgang til SPF-dyr. SPF grisen vokser raskere og har mye mindre sjukdom.