Stikkord

Helse

Stabilt sjukdomsbilde for gris i fjor

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Også i 2003 var leddsjukdommer hos gris under en måned, grisingsfeber hos purke (MMA) og magetarmsjukdommer hos spedgris de vanligste sjukdommene.

– Ikke glem dyrehelsa!

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mattilsynet har ansvar for mye mer enn å drive matkontroll i butikkene. Ikke glem dyrehelsa og bøndene, ber landbruket.

Norsk gris har fått et velferdsmessig løft

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Velferden for norsk gris har fått et skikkelig løft. Svinenæringas egen handlingsplan for bedre dyrevelferd, kravet om løsdrift av purker og nye forskrifter om hold av svin har sammen bidratt til dette.

Mest grisingsfeber og leddbetennelse

Publisert: 18.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

De to norske besetningene med PMWS er nå slaktet ned

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Sommeren 2003 ble PMWS diagnostisert for første gang i Norge, og da i to smågrisproduserende besetninger med noen få ukers mellomrom. Besetningene ble slaktet ned i sommer.

To nye PMWS-besetninger i Sverige

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018