Stikkord

Helse

Forebyggende tiltak mot MRSA

Publisert: 07.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Her følger en oversikt over tiltak for å forebygge forekomst av resistente gule stafylokokker (MRSA) i norske svinebesetninger.

MRSA påvist i svinebesetninger på Østlandet

Publisert: 07.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er også testet positive.

MRSA påvist i svinebesetninger på Østlandet

Publisert: 07.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA, i prøver fra griser fra en smågrisprodusent i Buskerud. Sju slaktegrisbesetninger som siden 2011 har mottatt griser fra denne produsenten er også testet positive.

Flere skal kunne få tak i høyhelsegris

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin ønsker at flere skal få tilgang til SPF-dyr. SPF grisen vokser raskere og har mye mindre sjukdom.

Stabilt sjukdomsbilde for gris i fjor

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Også i 2003 var leddsjukdommer hos gris under en måned, grisingsfeber hos purke (MMA) og magetarmsjukdommer hos spedgris de vanligste sjukdommene.

– Ikke glem dyrehelsa!

Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mattilsynet har ansvar for mye mer enn å drive matkontroll i butikkene. Ikke glem dyrehelsa og bøndene, ber landbruket.