Stikkord

Helse

Bra salmonellastatus hos norsk gris

Publisert: 19.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

 

Nedslakting for å bekjempe sykdom er ofte lønnsomt

Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Den smittsomme svinesykdommen PRRS finnes ikke i Norge, Sverige, Finland eller Sveits i dag, men er vidt utbredt i resten av Europa. Ferske svenske erfaringer tyder på at nedslakting av smittede besetninger kan være lønnsomt.

Smitter PMWS via luften?

Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

  I en undersøkelse i regi av Dansk svineproduktion er det undersøkt om PMWS kan smitte via luften. PMWS er en utbredt sykdom i Danmark, men også her i Norge har det nå blitt oppdaget noen få tilfeller.  

– Hver fjerde gris smittet?

Publisert: 20.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Ved nyttår var det konstatert 79 tilfeller av svineinfluensa i norske besetninger. Da er alle foredlingsbesetninger og de fleste formeringsbesetninger testet. Det ble påvist antistoffer mot influensavirus i hver fjerde av disse besetningene. – Vi tror denne prosenten kan gjelde for alle landets besetninger. Det viser i så fall at det er svært vanskelig å