Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

A H1N1 påvist hos griser i Nord-Irland

Det er påvist smitte med pandemisk H1N1 (2009) virus hos en svinebesetning i Nord-Irland, rapporterer Mattilsynet. Det er første gang det meldes om slik smitte i Europa.


A H1N1 påvist hos griser i Nord-Irland

Det er påvist smitte med pandemisk H1N1 (2009) virus hos en svinebesetning i Nord-Irland, rapporterer Mattilsynet. Det er første gang det meldes om slik smitte i Europa.

Norske griser var inntil 10. oktober fri for alle varianter av svineinfluensa. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreker nå viktigheten av at myndigheter, næringen, og næringsorganisasjonene samarbeider tett for å opprettholde Norges unike situasjon.

Forebygge smitte

– Det er særlig viktig at alle som har kontakt med gris følger de smitteforebyggende tiltakene som Mattilsynet har utarbeidet i samarbeid med næringa, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. Mattilsynet har på sine hjemmesider publisert en liste over tiltak for å møte smittepresset fra mennesker til svin når det nye H1N1-influensaviruset slår ut for fullt hos mennesker i Norge.

Følg disse rådene

Det er svært viktig at alle som arbeider med levende griser bidrar til at retningslinjene nedenfor følges.

Besøk i grisehus må begrenses til et absolutt minimum og kun skje som ledd i nødvendige ærend.

Alle besøkende skal skifte til husdyrholdets egne klær og fottøy, eventuelt bruke engangsutstyr, og vaske hendene før de går inn i grisehuset.

Personer som har ewller har hatt influensalignende symptomer (feber, luftveissymptomer, muskelsmerter, diaré osv.) siste sju dager, skal ikke ha kontakt med svin. Svineprodusenter oppfordres til å spørre besøkende om dette dersom de er usikre.

Hvis det i en slik situasjon ikke er mulig å få andre til å stelle grisene, skal en bruke kirurgisk munnbind og engangshansker. Munnbindet skal som et minimum skiftes mellom hvert stell.

Hvis noen i nærmeste familie eller omgangskrets har influensa, skal en ved arbeid i grisehuset vaske og desinfisere hender og bruke kirurgisk munnbind og engangshansker

Veterinærer og andre som har vært i grisehus hvor det foreligger mistanke om svineinfluensa, skal dusje og skifte klær, og de skal ikke inn i andre grisehus før det har gått 72 timer. Dette gjelder i en situasjon hvor det kun er én eller få infiserte besetninger, og en har ambisjoner om å holde svinepopulasjonen fri for svineinfluensa.

Når vaksinen mot det nye viruset kommer, anbefaler Mattilsynet at svineprodusenter og andre som kommer i direkte kontakt med griser bør la seg vaksinere.