Stikkord

Helse

Mattilsynet har bedt Veternærinstituttet gjennomføre en risikovurdering for å peke ut de største farene for at situasjonen med afrikansk svinepest (ASP) i Russland kan føre sykdommen til Norge.

Tidlig i juli faller «dommen». Da får om lag tusen norske svinebønder beskjed om de har den husdyrassosierte MRSA-bakterien i grisebesetningen sin eller ikke. De som rammes må slakte ned

Spedgrisdødelighet er forsatt et stort problem, og i Norge dør rundt 14.7 % av alle levendefødte spedgriser (In-Gris 2008).