Stikkord

Helse

Spedgrisdødelighet er forsatt et stort problem, og i Norge dør rundt 14.7 % av alle levendefødte spedgriser (In-Gris 2008).

Denne informasjonen er beregnet for svineprodusenter og røktere, og andre som skal inn i en svinebesetning, for eksempel veterinærer, rådgivere og besøkende.

Det satses sprekt på gris i Selbu. Grethe og Arne Sesseng har bygd et splitter nytt grisehus for å skaffe arbeid til alle tre som vil jobbe på garden, Grethe