Stikkord

Helse

Kr 2,50 i merpris for antibiotikafri gris

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Antibiotikabruk i husdyrproduksjon er et stort internasjonalt problem. Samtidig har kjøttproduksjon uten bruk av antibiotika blitt en nisje både i USA og Danmark.

Grisefine lunger – ny forskning

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Internasjonalt er luftveisinfeksjoner det mest tapsbringende sjukdomskomplekset i moderne svineproduksjon. I Norge er situasjonen en helt annen, men også her øker forekomstene. Ny forskning skal nå bidra til å bedre forholdene. 

Afrikansk svinepest i Russland

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Mattilsynet har bedt Veternærinstituttet gjennomføre en risikovurdering for å peke ut de største farene for at situasjonen med afrikansk svinepest (ASP) i Russland kan føre sykdommen til Norge.

Snart får 1000 grisebønder MRSA-dommen

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Tidlig i juli faller «dommen». Da får om lag tusen norske svinebønder beskjed om de har den husdyrassosierte MRSA-bakterien i grisebesetningen sin eller ikke. De som rammes må slakte ned og sanere.

Spedgrisens preferanse for temperaturer og liggeunderlag

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Spedgrisdødelighet er forsatt et stort problem, og i Norge dør rundt 14.7 % av alle levendefødte spedgriser (In-Gris 2008).