Stikkord

Helse

På beina igjen etter PRRS

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Skånske Ronny Hammar var den første av de åtte besetningene i Sverige som i juli fikk påvist PRRS. I dag, drøyt tre måneder senere, er Hammars 3800 griser borte og grisehusene tomme. Nå leter han etter en ny besetning.

Antall anmeldte skuldersår er halvert

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Antall politianmeldelser for skuldersår i Danmark er halvert i årets sju første måneder sammenliknet med gjennomsnittet for 2006.

Firedoblet bruk av antibiotika

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et kraftig stigende forbruk av antibiotikumet cephalosporin til produkssjonsdyr som griser og storfe vekker bekymring i Danmark.

Tror PRRS-smitten er borte

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Tre måneder etter at PRRSkrisen gikk over håper svenskene at de har klart å bli kvitt sykdommen gjennom å sanere de åtte besetningene som ble rammet. Til tross for intensiv prøvetagning er det ikke funnet spor av PRRS i Sverige siden 17. juli.

Rekorderstatning etter PRRS

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Både dyreverdi, saneringskostnader og produksjonsbortfall erstattes i Sverige etter alvorlige anmeldingspliktige dyresjukdommer. Det gir store erstatninger.

Sinkoksid til gris – to nye produkter

Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018