Stikkord

Helse

Den første januar 2007 overtok sønnen Jon Morten gården sammen med kona Ann Karin.

For første gang er virussjukdommen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) påvist i Sverige. PRRS er en svært smittsom sjukdom hos gris som kan gi store produksjonstap.

Som å bli rammet av pesten. Slik beskriver svenskene oppstandelsen da de første bruksbesetningene ble rammet av PMWS i 2004. I dag har mer enn 120 besetninger i Sverige fått

I den siste tiden har det kommet noe kritikk av de norske overvåknings- og kontrollprogrammene som Mattilsynet gjennomfører. De skal være for omfattende, for lite presise, kostbare og svakt begrunnet