Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Må ikke skade avlsframgangen

– For oss er det viktig at PMWS-situasjonen i Sverige blir håndtert på en slik måte at avlssamarbeidet ikke blir skadelidende, sier Norsvins avls- og seminsjef, Olav Eik-Nes.


– Må ikke skade avlsframgangen

– For oss er det viktig at PMWS-situasjonen i Sverige blir håndtert på en slik måte at avlssamarbeidet ikke blir skadelidende, sier Norsvins avls- og seminsjef, Olav Eik-Nes.

 

Ifølge Eik-Nes er det fra norsk side aller viktigste at svenskene klarer å leve med sjukdommen samtidig som avlssamarbeidet går videre, og der det skjer en avlsframgang som gjør at Norsvin får et konkurransedyktig avlsmateriale. Det er også helt avgjørende at kontrollen av den importerte sæden til Norge fungerer.

– Synes du svensken håndterer PMWS på en god måte ut i fra vårt perspektiv?

– Ut i fra den kunnskapen som finnes i dag, der vi vet at det er vanskelig å reversere sykdommen, synes vi det, sier Eik-Nes.

Da PMWS begynte å spre seg i svenske bruksbesetninger fra slutten av 2005 ble det satt i gang en helsefaglig risikovurdering av PMWS i Sverige i forhold til import av genetisk materiale til Norge.

– Utredningen konkluderte med at ved å ta en del forholdsregler var det mulig å videreføre avlsamarbeidet som tenkt, forteller Eik-Nes.

Utbruddene av PMWS i Sverige førte til at importene av genetisk materiale fra Sverige ble ett år forsinket. Importen av Yorskshire- og Hampshire-semin startet i desember 2006.

All sæd som blir tatt inn til Norge blir kontrollert for PCV2-viruset før det blir sendt til Norge. Sæden blir deretter fraktet til de to norske avlsbesetningene som skal ta imot sæden fra Sverige. Før Yorkshire- og Hampshire-rånene fra besetningene blir sendt til Norsvin, står de i karantene i 18 uker på avlsstasjonen på Smestad i Akershus.

– Skulle det oppstå noe i den besetningen i Sverige sæden er importert fra, kan vi følge opp dette før rånen kommer til semin, påpeker Eik-Nes.