Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Kjemperesultater


Kjemperesultater

 

I tillegg til lite sykdom og stor tilvekst er det gode produksjonsresultater på Vinjeøra.

Det produseres ca 220 kull i året, med tre-ukers puljedrift og 12 purker i pulja.

Det er i hvert fall planen. Alle kastratene, ca 1200 – 1400 per år, selges, mens alle purkene fôres opp. Vi kikker litt på produksjonsrapporten fra In-Gris og finner følgende nøkkeltall for 2006:

— 27,2 avvente pr årspurke — 12,4 levendefødte pr kull — 11,4 avvente pr kull — omløpsprosent på 5 — grisingsprosent på 83

Ikke verst med rent landsvin og 54 % førstekull. Likevel mener Erling at kullstørrelsen er for lav. Man skal alltid ha noe å strekke seg etter!

Produksjon av SPF-griser er definitivt kommet for å bli, til tross for en litt lunken start. Den noe forsiktige oppstarten var også planlagt fra Norsvin og Helsetjenesten sin side for å få erfaring med den slags produksjon. Ikke minst når det gjelder smittebeskyttelse. Det er så vidt vi vet bare én som har blitt infisert med noen av de sykdommene som inngår i SPF-begrepet. Mange vanlige SPF bruksbesetninger er også fri for spolorm, i hvert fall hvis en skal bruke kassert lever som indikasjon på spolormsmitte i besetningen.

 

Tabell 1 Sykdomsanmerkninger for SPF griser ved Nortura Steinkjer 1/4-06 – 31/3-07

 

Antall dyr

Halesår

Byller

Ledd-betennelse

Lunge-betennelse

Hjertesekk/

Brysthinne-betennelse

Kassert lever

SPF-griser

9705

2,0

1,5

0,6

0,8

0,9

1,3

Alle griser

200000

3,2

0,8

0,6

2,8

2,7

6,4