Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

PRRS påvist i Sverige

For første gang er virussjukdommen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) påvist i Sverige. PRRS er en svært smittsom sjukdom hos gris som kan gi store produksjonstap.


PRRS påvist i Sverige

For første gang er virussjukdommen PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome) påvist i Sverige. PRRS er en svært smittsom sjukdom hos gris som kan gi store produksjonstap.

 

Vanlige symptomer er reproduksjonsforstyrrelser og økt dødelighet, først og fremst hos smågriser, samt luftveissjukdommer hos smågris og slaktegris. Sjukdommen spres lett med direktekontakt mellom griser eller indirekte via mennesker, transportbiler eller redskap. Viruset kan også spres via luft.

 

Åtte besetninger slaktet

Per 8. august var PRRS diagnostisert i åtte svenske besetninger. Alle, så nær som én, lå i Skåne. Det første tilfellet ble bekreftet 6. juli. Det hittil siste tilfellet ble bekreftet den 17. juli. Alle besetningene er slaktet ned, og ingen av dem var avlsbesetninger. I begynnelsen av august var til sammen er mer enn 300 gårder undersøkt. Smittekilder er ennå ikke identifisert. Både ScanPig og Norsvin stanset ytterligere import av sæd fra Sverige da meldingen kom. Begge importbesetningene tar nå sæd fra Norsvinsenteret.

 

Ikke import

PRRS er utbredt i det meste av Europa inkludert Danmark og i verden for øvrig, men har aldri tidligere vært påvist i Sverige, Norge, Finland eller Island.

Norsvin følger situasjonen i Sverige tett. Det er ikke planlagt import av yorkshire- eller hampshiresæd fra Sverige til Norge de nærmeste ukene. Hampshire- og yorkshireråner på Norsvins seminstasjon, som er oppformert via sæd fra Sverige, er testet to ganger for PRRS og har vært 18 uker i karantene før inntak på seminstasjonen.

 

Bruksbesetninger

Virussjukdommen ble påvist i Sverige i forbindelse med rutinemessig prøvetaking som del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for svinesjukdommer. Sjukdommen ble først påvist i en besetning med kombinertproduksjon i Skåne. Det ble iverksatt prøvetaking i åtte store nabobesetninger som følge av påvisningen, og det har vist seg at en av disse besetningene også er rammet. Begge besetningene som er rammet er bruksbesetninger. Det er satt i gang et omfattende utredningsarbeid i Sverige med prøvetaking i flere besetninger, samt blodprøver av griser til slakt for å undersøke om smitten kan finnes i flere svinebesetninger. For mer informasjon om situasjonen i Sverige, se www.sva.se eller www.svdhv.org

Norsvin oppfordrer alle til å utvise forsiktighet med kontakt med dyr generelt og svinebesetninger spesielt ved feriebesøk i utlandet. Det samme gjelder ved besøk fra utlandet i Norge og ved egen hjemkomst fra utlandet.