Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hvorfor SPF?


Hvorfor SPF?

 

Hensikten med å etablere en SPF avlsbesetning var å kunne tilby dyr fri for Actinobacillus pleuropneumioae, og toksinproduserende Pasteurella multocida, i tillegg til Mycoplasma hyopneumoniae og Brachyspira hyodysenteriae. De to første av disse bakteriene fantes (og finnes) i større eller mindre grad i alle de andre avlsbesetningene. Spesielt ved oppstart av nye besetninger og ved omfattende sykdomssaneringer var det et mål for Norsvin og Helsetjenesten for svin å kunne tilby slike dyr.