Stikkord

Helse

Firedoblet bruk av antibiotika

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Et kraftig stigende forbruk av antibiotikumet cephalosporin til produkssjonsdyr som griser og storfe vekker bekymring i Danmark.

Tror PRRS-smitten er borte

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Tre måneder etter at PRRSkrisen gikk over håper svenskene at de har klart å bli kvitt sykdommen gjennom å sanere de åtte besetningene som ble rammet. Til tross for intensiv prøvetagning er det ikke funnet spor av PRRS i Sverige siden 17. juli.

Rekorderstatning etter PRRS

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Både dyreverdi, saneringskostnader og produksjonsbortfall erstattes i Sverige etter alvorlige anmeldingspliktige dyresjukdommer. Det gir store erstatninger.

Sinkoksid til gris – to nye produkter

Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Etterlyste veterinærmedisinsk sentralregister

Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Temaet for debatten var fokus på medisinbruk, egenbehandling og regelverk. Harald Gjein ved Veterinærinstituttet så fram til etableringen av et sentralt veterinærmedisinsk register.