Stikkord

Helse

Skånske Ronny Hammar var den første av de åtte besetningene i Sverige som i juli fikk påvist PRRS. I dag, drøyt tre måneder senere, er Hammars 3800 griser borte og

Antall politianmeldelser for skuldersår i Danmark er halvert i årets sju første måneder sammenliknet med gjennomsnittet for 2006.

Et kraftig stigende forbruk av antibiotikumet cephalosporin til produkssjonsdyr som griser og storfe vekker bekymring i Danmark.

Tre måneder etter at PRRSkrisen gikk over håper svenskene at de har klart å bli kvitt sykdommen gjennom å sanere de åtte besetningene som ble rammet. Til tross for intensiv

Både dyreverdi, saneringskostnader og produksjonsbortfall erstattes i Sverige etter alvorlige anmeldingspliktige dyresjukdommer. Det gir store erstatninger.