Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tok inn råner før smitten var kjent

 


Tok inn råner før smitten var kjent

 

Den 7. oktober, tre dager før det første tilfellet av svineinfluensa ble konstatert hos gris i Norge, ble det tatt inn avlsdyr med smitte til Norsvins råneteststasjon Delta. Det eksisterte altså ingen kunnskap om at norske griser hadde denne smitten da disse rånene ble tatt inn. Men så snart de første tilfellene i Trøndelag ble bekreftet, så gikk alarmen. Mistanken ble vakt fordi Norsvin hadde fått dyr fra to av besetningene som var blant de første som testet positivt på influensaen. Det ble tatt prøver av 20 dyr, og de fleste av dem testet positivt.

Det var også mistanke om at dyr fra isolasjonsenheten Hammerstad kunne være smittet. Derfor ble det tatt prøver av 38 råner som Norsvin fikk til seminstasjonen på Norsvinsenteret. Den ene av disse testet positivt, med fordi rånene testes to og to ble deretter to råner ved stasjonen for sikkerhets skyld avlivet.