Publisert: 22.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Folkehelseinstituttet vil ikke at griser skal få A H1N1-influensa

– Det er fint om alle på gården som har med grisene å gjøre lar seg vaksinere. Det er absolutt vår oppfordring. Dette har også med smittevern av mennesker å gjøre, sier Preben Aavitsland.


Folkehelseinstituttet vil ikke at griser skal få A H1N1-influensa

– Det er fint om alle på gården som har med grisene å gjøre lar seg vaksinere. Det er absolutt vår oppfordring. Dette har også med smittevern av mennesker å gjøre, sier Preben Aavitsland.

Folkehelseinstituttets avdelingsdirektør har satt seg godt inn i svinenæringas situasjon i forbindelse med A H1N1- viruset. Det har vært tett kontakt mellom Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet i denne saken.

– La deg vaksinere

– Jeg forstår at norsk svinesæd er populær både ute og hjemme, og vi synes det er bra at svinebransjen selv og offentlige fag- og tilsynsmyndigheter spiller på lag og gir konkrete råd og anbefalinger for å unngå å spre smitte i svinepopulasjonen. Næringa er selv tjent med dette, men jeg vil si at dette er et poeng for oss også ut fra et menneskehelsesynspunkt. Folkehelseinstituttet er ikke interessert i at denne influensaen skal få fotfeste i svinepopulasjonen, og dermed representere enda en utfordring for smitte til mennesker. Vi håper at alle som er i kontakt med svinebesetningene frivillig lar seg vaksinere så snart som mulig. En risikerer ikke bare å skape problemer i egen besetning, men også i andres, sier Aavitsland til Svin.

Alle får tilbud

– Men dere har ikke prioritert svineprodusenter og røktere når det gjelder tilgang på vaksine? – Nei, men det tror jeg heller ikke er nødvendig. Vi har vaksine nok til alle som ønske å la seg vaksinere. Det er bare å ta kontakt med helseetaten i din egen hjemkommune, så får du informasjon om hvordan vaksineringen skal gjennomføres. De enkelte kommunene legger opp litt forskjellige løsninger, men tilbudet vil være der for alle. De eneste gruppene vi har prioritert er mennesker som trenger vaksine av medisinske grunner, og grupper av helsepersonell som er i frontlinja når det gjelder kontakt med pasienter, sier Aavitsland.

Han regner med at vaksineringen er i gang i slutten av oktober, og at det vil være tilgang på vaksine til andre kort tid etter dette. Egenandelen for en vaksine er 50 kroner.

Felles nettsted

– Er vaksinen farlig? – Den er under utprøving hos noen tusen mennesker i Europa, og de følges opp med blodprøver og tester når det gjelder å se på virkning og bivirkninger. Så langt ser det bra ut. Bivirkningene er milde, kanskje bare litt vondt i armen. Ellers vil jeg anbefale folk å følge med på løpende oppdatering av informasjon på www.pandemi.no. Dette er en felles web-adresse med oppdatert informasjon om A H1N1-influensaen fra helsemyndighetene, sier avdelingsdirektør Aavitsland i Folkehelseinstituttet.