Publisert: 19.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra salmonellastatus hos norsk gris

 


Bra salmonellastatus hos norsk gris

 

Alle de 252 norske svinebesetningene som deltok i en studie som Norge og EU gjennomførte i 2008 var negative med tanke på salmonellose. Det går fram av Zoonoserapporten for 2008 fra Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Siden 1995 har Norge hatt overvåknings- og kontrollprogram for Salmonella hos svin, storfe og fjørfe. Hvert år undersøkes prøver fra cirka 3000 griser ved slakting. Alle eliteavlsbesetningene testes.