Publisert: 08.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Tapte 1,5 millioner på PRRS

Brian og Traci Milbrand tapte 1,5 millioner på PRRS-utbrudd i 2012. Utbruddet påførte dem også store psykiske belastninger. Men i dag har svinebøndene i Minnesota visningsbesetning for norsvingener i USA. 


Tapte 1,5 millioner på PRRS

Brian og Traci Milbrand tapte 1,5 millioner på PRRS-utbrudd i 2012. Utbruddet påførte dem også store psykiske belastninger. Men i dag har svinebøndene i Minnesota visningsbesetning for norsvingener i USA. 

En time fra storbyen Minneapolis i Minnesota bor svineprodusentene Milbrands. I november holdt Brian foredrag under Norsvins avlsbesetningmøte på Hamar. Han fortalte om livet som svinebonde i USA, erfaring med norsvingener og sykdomsutbrudd med PRRS. Gården i Minnesota har 300 purker, kombinert produksjon og drives av Brian, kona Traci pluss en fast ansatt.   Svin har tidligere hatt reportasje fra gården (nr 2 2012), men det har skjedd mye de to årene som har gått.  Men kontakten med Norsvin startet i 2009 da de kjøpte 50 purker med norsk landsvin. Resultatene i besetningen begynte å løfte seg.

– 2011 ble et kjempeår for oss. Vi har aldri noensinne hatt så gode resultater i grisehuset. Vi fikk 12,1 avvente smågris dette året, forteller Brian. En økning med to avvente på et par år. Og norsvingenetikken var årsak til det meste av framgangen. 

Katastrofe 2012

Men i 2012 fikk de PRRS.

– Det er en fryktelig sykdom. 47 av purkene døde, smågrisen døde i hopetall og vi produserte 1500 færre griser enn året før. Ta alle de forholdsreglene dere kan slik at dere unngår å få denne sykdommen i Norge, oppfordrer Brian og viste noen forferdelige bilder fra egen besetning. 

– Det tok 42 uker fra utbrudd til vi var tilbake i normal drift. Totalt tapte vi minst halvannen million kroner på sykdomsutbruddet, opplyser Brian. Og i tillegg kommer en voldsom psykisk belastning. Men nå er de tilbake. Så langt i 2013 har de 11 avvente smågriser.

  

10000 kr pr purkeplass

Milbrand har en liten besetning i amerikansk målestokk. Når en sykdom som PRRS rammer er de også glad for ikke å være enda større. Likevel vurderer de å øke.

– Det koster ca 10000 kr per purkeplass å bygge til smågris, eller ca. en million NOK for 100 nye purker, forteller Brian. Da er bingene det halve av vår størrelse. Det er også fiksering og fullspaltegulv.

– Et problem med dagens fødebinger er at de har blitt i minste laget fordi vi får flere grisunger med norsvingris, forteller Brian.

Visningsbesetning norsvingener

Gården til Brian og Traci er på 1700 dekar. De dyrker mais og soya, men det er ei lokal mølle som lager fôret. Nylig har de også blitt visningsbesetning for norsvingener i USA. De har i dag full pakke med norsk landsvin, norsk duroc og svensk yorkshire.

– Men nå må alle som besøker oss dusje seg inn i grisehuset, opplyser Brian. Han og kona Traci er generelt meget godt fornøyd med norsvingener i grisehuset.

– Vi kan klare 14 grisunger, det var vi ikke vant til, forteller Brian. Men samtidig er purkene annerledes enn amerikanske og må for eksempel fôres etter en annen mal for å ta ut potensialet, forklarer Brian. Brian synes også det har vært svært spennende å besøke Norge og få se norsk svineproduksjon og avlsarbeid.

– Men dere må bli enda flinkere til beskytte dere mot smitte og sykdommer, mener Brian. 

3 farlige svinesykdommer

 

PRRS

PRRS står for Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Det er en virussykdom hos gris karakterisert ved aborter, mumifiserte, dødfødte og svakfødte griser som dør etter kort tid. I en del besetninger forløper infeksjonen symptomfritt. Viruset finnes i to ulike varianter, et amerikansk og et europeisk. Viruset kommer inn via luftveiene, gjennom munnen eller sår i huden. Smitten kan spres først og fremst med levende dyr, men også via luft (2 til 4 km), personer, transporter, utstyr og sæd. Sykdommen ble oppdaget første gang i USA 1987, til Europa kom den i 1990 (Tyskland). Siden har den etablert seg i et stort antall land i Amerika, Europa og Asia. I Europa er det bare Sverige, Finland og Norge som er fri for sykdommen. I Sverige var det et utbrudd i Skåne og Halland i 2007, men sykdommen ble bekjempet. PRRS regnes som en av de mest tapsbringende i svineproduksjon. Viruset smitter ikke til andre arter enn svin.

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos gris med svært høy dødelighet. De vanligste sykdomstegnene er høy feber (over 40 °C), opphørt matlyst, rødflammet hud med blødninger, respirasjonsproblemer og flytning fra nese og øyne. Drektige purker aborterer ofte. De fleste griser dør i løpet av 2-10 dager. Viruset spres først og fremst via Infisert matavfall og levende griser. Opprinnelig er dette en sykdom som var begrenset til Afrika, med spredte utbrudd av sykdommen i Sør-Europa (Italia, Portugal, Spania). De siste årene har sykdommen spredt seg til noen Østeuropeiske land, hvorav de fleste tilfellene har vært i Russland. I Russland har sykdommen spredt seg ukontrollert og etablert seg i villsvinpopulasjonen. Russland regnes nå som permanent smittet av dette viruset. Det finnes ingen vaksine mot Afrikansk svinepest.

PED

PED står for Porcine Epidemic Diarrhea. PED er en virussykdom som angriper smågris og gir kraftig diare. I enkelte tilfeller kan dødeligheten være opp mot 80-100 prosent. Sykdommen var utbredt og skapte en del problemer i Europa for 10-15 år siden, men de siste årene har betydningen av denne sykdommen i Europa avtatt. Imidlertid har det i 2013 vært et omfattende sykdomsutbrudd i USA, med spredning til en rekke delstater, og med stor dødelighet hos smågrisene. Enkelte karakteriserer dette sykdomsutbruddet som så alvorlig at det kan føre til mangel på svinekjøtt. Utbruddet i USA skyldes en virusvariant som trolig har kommet fra Kina. Det finnes ingen vaksine for denne sykdommen.