Stikkord

Helse

Får premie for villsvinprøver

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. 

Prisendringene framover

Publisert: 16.06.2020 Oppdatert: 11.06.2020

Målpris for avtaleperioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 er kr 33,89 per kg. Det er en økning på kroner 1,46 fra inneværende avtaleår.

Sjekk purkene for blærekatarr

Publisert: 29.05.2020 Oppdatert: 29.05.2020

Blærekatarr hos purker er en utfordring i Norge og i hele verden. Det gir flere dødfødte, lavere fødselsvekt og mindre livskraftige grisunger. 

Har du fått med deg endringene i Helsegrissystemet?

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 12.05.2020

I løpet av høsten og nyåret er det gjort noen endringer i ­Helsegrissystemet, dels på grunn av behov for oppdateringer, dels på grunn av krav fra næring og myndigheter.

Hvordan la vi om til SPF?

Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

– Jeg kunne ikke tenkt meg noe annet enn SPF, sier Hans O. Amlien. Han har ikke hatt en dyrebil på garden siden 2010. Dyra kjører han sjøl opp til veien.

Er vi godt nok rustet?

Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Det er i år skutt villsvin helt nord til Trøndelag, og i Østfold er villsvin et vanlig innslag i skogene. Hos noen grunneiere gjør den stor skade, men for svinebøndene er et  utbrudd av afrikansk svinepest den ­store trusselen.