Publisert: 13.11.2020 Oppdatert: 13.11.2020

Stikkord:

Vil stoppe økningen av villsvin

Landbruksminister Olaug Bollestad var på villsvinbesøk i Østfold i oktober. Hun fikk se villsvinskader, testing av villsvinfeller og møtte både gårdbrukere, lokalpolitikere og representanter fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet. 


– Villsvin er en fremmed art vi ikke ønsker i Norge, sier landbruksminister Olaug Bollestad. Og hun er opptatt av hvordan vi kan hindre villsvinbestanden i å øke. I Kornsjø sør for Halden fikk hun se både villsvinskader og villsvinfelle. Villsvinfeller er tillatt i Sverige, og testes nå i Norge. 

Frykter skade og smitte
– Bollestad frykter både for skadene villsvina kan gjøre på åker og eng, men særlig smitterisikoen de kan bære med seg. Hun har selv vært i Kina og sett hvor kraftfullt et utbrudd av afrikansk svinepest kan ramme et land. Og med utbruddet i Tyskland har dette kommet veldig nær oss. Nå kommer mye av villsvintrykket i Norge fra Sverige.

– Jeg har tatt opp utfordringen med villsvin med de andre nordiske landbruksministerne. Jeg ønsker at vi jobber bedre sammen i kampen mot villsvin. Dette har jeg fått god respons for, sier Bollestad. 

Under press i Sverige
Dette betyr at viltforvaltningen i ­Sverige er satt under press, siden de andre nordiske landene ikke ønsker villsvin.

– Men flertallet av villsvin som finnes i Norge i dag er trolig født her, sier veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet, som vil gjøre noe med bestanden her. Et tiltak er å få til økt jakt og avskyting av villsvin. Med den avskytingen som har vært de siste årene klarer vi ikke å begrense økningen i villsvinstammen. 

 

– Jeg tror det nå kan være så mye som 3000 villsvin i Norge, og antallet vil nok øke raskt, sier veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

 

Kan være 3000 i Norge
Flere har sagt at det finnes rundt 1000 villsvin i Norge, men Tronerud tror at antallet kan være så mye som 3000 dyr. Og hvert tredje år skjer en dobling hvis en ikke setter inn tiltak. Med en stamme på 3000 dyr må det felles 2000 villsvin årlig for at bestanden ikke skal øke. I dag skytes kun en brøkdel av dette. For å få til økt jakt trengs opplæring av jegere, samt at en får til et samarbeid mellom grunneiere, viltforvaltning og kommuner.

Godtgjørelse på 2000 kr
Nytt fra i sommer er godtgjørelse for prøvetaking ved jakt av villsvin. Dette er et ledd i handlingsplanen mot villsvin, og satsene for godtgjørelse er 2000 kr for prøvetakning av hunndyr, mens du får 500 kr for en råne.

Samme godtgjørelse kan du få hvis du er først til å rapportere om funn av et sykt eller dødt villsvin, eller om du kjører på et villsvin og melder til Mattilsynet hvor de kan finne dyret. Som jeger må du sende inn tuppen av villsvinhalen, pluss prøver av kjøtt og kjønnsorgan på hunndyr. Det er innsending av en komplett prøvetaking pluss utfylt skjema som godtgjøres økonomisk. Samtidig får du dokumentert eventuelt innhold av trikiner eller salmonella.

Prøver fra 117 dyr
 Prøvetakingsutstyr kan du få gjennom viltforvaltningen i kommunen, eller hos Mattilsynet. Så langt i år (per 15. oktober) er det sendt inn prøver fra 117 felte villsvin her i landet. Da er ca. fem av seks dyr fra gamle Østfold fylke, mens flertallet av de øvrige er felt i traktene fra Kongsvinger til Elverum. 

– Fram til i fjor regnet man med at bare en av tre felte villsvin ble rapport.  Med den nye godtgjørelsen håper vi å få rapport inn de fleste villsvin som skytes, og også de som blir påkjørt, sier Ole-Herman Tronerud. Fra april i år ble det åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin også i Norge. I Sverige felles halvparten av skutte villsvin gjennom åtejakt. Og nå i oktober er forslag om endringer i viltloven sendt ut på høring. – Vi må hele tiden vurdere om vi har tiltakene som treffer, sier Bollestad.

Salmonellafunn og ­trafikkulykker
I prøvene tatt fra felte villsvin i Norge i år er det så langt ikke funnet hverken trikiner eller dyr med MRSA. Og som ventet har ingen dyr hatt tegn til afrikansk svinepest. Men seks av villsvina felt i Østfold har hatt salmonella. Det er en sykdom du må sannere for hvis du får den inn i grisehuset.

I Sverige har trafikkulykker med vilt økt mye de siste årene. Vilt er nå involvert i mer enn to av tre svenske trafikkulykker. De aller fleste ulykkene gjelder påkjørsel av rådyr, men ulykker med villsvin øker kraftig. 16 villsvin blir nå i snitt påkjørt hver dag i nabolandet.