Stikkord

villsvin

Afrikansk svinepest er en ­dyrehelsetrussel også i Norge

Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

En av de mest alvorlige sykdommene for både villsvin og tamsvin, afrikansk svinepest, er nå påvist hos villsvin i Sverige. Dette er ­første gang sykdommen er påvist i Norden. Dette

Plakater mot afrikansk svinepest

Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

På Østlandet settes nå opp plakater for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Fylkes- og lokallag i Norsvin gjør jobben. 

Vil stoppe økningen av villsvin

Publisert: 13.11.2020 Oppdatert: 13.11.2020

Landbruksminister Olaug Bollestad var på villsvinbesøk i Østfold i oktober. Hun fikk se villsvinskader, testing av villsvinfeller og møtte både gårdbrukere, lokalpolitikere og representanter fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet. 

Får premie for villsvinprøver

Publisert: 11.09.2020 Oppdatert: 11.09.2020

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. 

Truer også norske grisebesetninger

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Smitte via villsvin er én ting. Men det er også viktig å treffe tiltak for å unngå at folk tar med seg kjøtt eller kjøtt­produkter til Norge fra Øst-Europa.

Slik murer danskene seg ute

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Her ser du danske arbeidere i full sving med å gjerde seg ute fra Tyskland i håp om å unngå afrikansk svinepest via villsvin derfra. Et sju mil langt gjerde