Stikkord

Gjødsel

– Følg grovfôrsonene

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

– Det blir galt å bruke samme forholdstall over hele landet. Vi har inndelt landet i grovfôrsoner. Hvorfor ikke justere dem etter regionale forsøksringers tall for avlingsuttak?

Frykter krav til økte spredearealer

Publisert: 10.09.2018 Oppdatert: 10.12.2018

– Vi kan ikke se hele landet under ett. Gjødselforskriftene må tilpasses regionen de skal virke i, og de må være faglig begrunnet, mener Bjørn Ståle Bekkeheien.

Større arealkrav til purker

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Ny husdyrgjødselforskrift betyr strengere krav til spredeareal for gårder med purker, storfe og sau, men ikke hvis du har slaktegris. Samtidig kan alle gårder med husdyr få en begrensning i