Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Stikkord:

Forslag til nye gjødselforskrifter

Større arealkrav til purker

Ny husdyrgjødselforskrift betyr strengere krav til spredeareal for gårder med purker, storfe og sau, men ikke hvis du har slaktegris. Samtidig kan alle gårder med husdyr få en begrensning i mengde tillatt N-gjødsling. 


Ny gjødselforskrift betyr større arealkrav til besetninger med purker. Beregning viser at en tenkt besetning med smågrisproduksjon og 100 avlspurker og 30 ungpurker vil få økt krav til spredeareal fra 160 til 215 daa (34% økning, kilde Landbruk24). Dette dels fordi nye beregninger gir mer gjødsel per purke, men mest fordi fosfornormen forandres. I dag kan det spres inntil 3,5 kg fosfor per dekar. I ny forskrift begrenses dette til 3 kg fosfor (Landbruksdirektoratets forslag). Nå foreligger imidlertid to forslag til forskrift da Miljødirektoratet vil ha enda større innskjerping enn Landbruksdirektoratet. Miljødirektoratet vil ha en maksgrense på 2,4 kg fosfor per dekar. Det er et nivå som ligner de svenske kravene til spredeareal. Miljødirektoratets forslag betyr at kravet til spredeareal øker med 68 %, eller til 269 daa for den tenkte besetningen med 100 avlspurker.

I begge forslagene ligger det også inne ytterligere innskjerping av spredearealkrav på lenger sikt, men samtidig da en åpning for at områder som tar store avlinger og har behov for mer fosforgjødsling kan få lov til det. For en besetning med slaktegris eller fjørfe betyr imidlertid forslag til ny forskrift ingen skjerping av krav til spredeareal. Nye normer for gjødsel fra slaktegris/fjørfe inneholder mindre fosfor enn før. Dermed øker ikke spredearealkrav. For slaktegris gjelder dette også om vi legger Miljødirektoratets forslag til grunn.