Stikkord

afrikansk svinepest

Plakater mot afrikansk svinepest

Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

På Østlandet settes nå opp plakater for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Fylkes- og lokallag i Norsvin gjør jobben. 

Er vi godt nok rustet?

Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Det er i år skutt villsvin helt nord til Trøndelag, og i Østfold er villsvin et vanlig innslag i skogene. Hos noen grunneiere gjør den stor skade, men for svinebøndene

Afrikansk svinepest er den største trusselen

Publisert: 11.04.2019 Oppdatert: 11.06.2019

– Afrikansk svinepest er trolig den største trusselen mot Europas og verdens svineproduksjon i dag. Men det er mye vi kan gjøre for å unngå sykdommen.

– Det viktigste sitter inni hodet

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

– Smitteslusa eller livdyromsetningen er trolig det svake leddet hos mange svinebønder når det gjelder smittevern. Hver enkelt må nøye tenke gjennom egen situasjon, sier Trond Braseth, leder i Produksjonsdyrveterinærers

Truer også norske grisebesetninger

Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Smitte via villsvin er én ting. Men det er også viktig å treffe tiltak for å unngå at folk tar med seg kjøtt eller kjøtt­produkter til Norge fra Øst-Europa.

98 000 danske griser rammet

Publisert: 26.12.2018 Oppdatert: 26.02.2019

98 000 danskeide griser er slaktet som følge av afrikansk svinepest. Grisene har stått i danskeide svineforetak i Russland, Litauen og Romania.