Stikkord

Dyrehelseforskrift

Ny forskrift krever mer av dyreholdere

Publisert: 13.09.2018 Oppdatert: 13.09.2018

Ny dyrehelseforskrift trådte i kraft 1. juli 2018. Den stiller strengere krav til dyreholderne enn før. Endringene er omfattende, og det lages nå veiledningsmateriell til bransjen som skal sikre at