Stikkord

Sverige

Høye kostnader og nye regler truer

Publisert: 09.09.2022 Oppdatert: 08.09.2022

Svineproduksjon i Sverige er i stor grad konsentrert rundt de gode kornområdene. Nord i Värmland finnes få produsenter. Daniel Folkesson er én av de som satser.

Kostnadsøkning i fokus

Publisert: 09.09.2022 Oppdatert: 08.09.2022

Den store kostnadsøkningen, kostnadskompensasjon, beredskap, svinepest, marked og media sto i sentrum da svenske svineprodusenter diskuterte på sitt årsmøte.  

Svinepest, tørke, kjøttpris, kinesere og vegetarianere

Publisert: 12.11.2018 Oppdatert: 12.11.2018

– Du må hele tiden være på hugget. Jobben har bare blitt mer krevende de siste årene, sier Ingemar Olsson, leder for Sveriges svineprodusenter til Svin.   

EU-vedtak kan ødelegge svensk dyrehelse

Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Sverige frykter at nye alvorlige husdyrsykdommer kan komme inn i landet. EU skal nemlig beslutte hvilke dyresykdommer som landene har rett til å kreve prøvetaking for ved handel.

Nav satser på smågrisproduksjon

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Det bygges igjen grisehus i Sverige. I Halland sør i Sverige satser Nydal suggring på egen smågrisproduksjon. I vår stod et nybygg på 2800 m2 klar til innflytting.

Optimisme i Sverige

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Svenske svineprodusenter har blitt et slags referanse for bærekraftig europeisk svineproduksjon. De får stabil merbetaling for kjøttet, og etter nesten 10 års pause bygges det igjen grisehus i nabolandet.