Stikkord

allemannsretten

Allemannsretten

Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

I Norge har allmennheten fra gammelt av kunnet utøve en viss bruk over annen manns grunn. Dette blir gjerne betegnet som allemannsrett.