Stikkord

jusspalten

Kort om oppføring av byggverk på fremmed grunn

Publisert: 15.11.2023 Oppdatert: 15.11.2023

Eiendomsgrenser i Norge kan i svært mange tilfeller være uklare. Dette kan føre til at hus eller byggverk blir plassert slik at de ligger tett opptil, eller i verste fall

Eiendomsrett, bruksrett, rett til å etablere bom og kreve bompenger

Publisert: 26.04.2023 Oppdatert: 04.05.2023

Privat vei fører med seg flere spørsmål og er ofte grobunn for ­uenighet og tvister. Ute på bygdene er det vanlig med ­privat vei og det er ikke uvanlig at

Økt søkelys på dyrevelferd for svin

Publisert: 19.04.2023 Oppdatert: 19.04.2023

Fram til 2010 gjaldt dyrevern­loven fra 1974. I 2001 ble strafferammen for brudd på lovens bestemmelser økt. I dyrevelferdsloven som trådte i kraft i 2010 kom det klart til uttrykk

Priskontroll ved overdragelse av landbrukseiendom

Publisert: 23.11.2022 Oppdatert: 07.12.2022

Økt etterspørsel særlig etter småbruk i sentrale strøk har medført at en del landbrukseiendommer selges for langt over takst. Det er imidlertid viktig å være klar over at omsetning av

Skattefritak ved ufrivillig realisasjon

Publisert: 09.09.2022 Oppdatert: 09.09.2022

Hvis en eiendom ødelegges fullstendig, tilintetgjøres eller blir gjenstand for ekspropriasjon, vil eieren typisk motta en erstatning. I skattemessig forstand vil ­eiendommen da regnes som ­realisert. 

Ikke glem kravet om konsesjon!

Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

Mange tenker nok at konsesjon bare kreves når det ­finnes en spesialbestemmelse som oppstiller krav om konsesjon. Det følger imidlertid av konsesjonsloven § 2 at fast eiendom ikke kan erverves uten