Stikkord

Prognose

Fortsatt markedsutfordringer for gris

Publisert: 18.01.2018 Oppdatert: 01.02.2018

Totalmarked kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2018. Denne viser 1700 tonn svinekjøtt for mye, 800 tonn mindre enn hva forrige prognose viste. Det forutsettes at produsentene reduserer