Stikkord

produkter

Nye seminpriser

Publisert: 21.12.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Norsvin øker prisene på brukssæd og avlssæd med kr 8 pr. dose fra 01.01.2018. Bakgrunnen for prisendringene er den generelle kostnadsveksten, samt økte satsinger, blant annet innen forskning og utvikling.