Publisert: 21.12.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord: ,

Nye seminpriser

Norsvin øker prisene på brukssæd og avlssæd med kr 8 pr. dose fra 01.01.2018. Bakgrunnen for prisendringene er den generelle kostnadsveksten, samt økte satsinger, blant annet innen forskning og utvikling.


Prisøkningene ble vedtatt på styremøte i Norsvin SA i desember 2017.

Det har vært en stor genetisk utvikling både innen moregenskaper og for slaktegrisegenskapene de siste årene, som har gitt seminprodukter som bidrar til en økt lønnsomhet i svineproduksjon. Norsvin har ambisjoner om ytterligere vekst framover.

Blant ambisjonene innen FoU er blant annet nye teknologier og en økt satsing på durocrasen som farlinje i samarbeid med Norsk Duroc AS.

Fraktgebyrene øker fra 2018 med kr 8 pr. forsendelse. Norsvin ønsker å stimulere til nettbestilling, og dette vil derfor fra 2018 gi lavest ekspedisjonsgebyr (kr 115,-). Ved  bestilling av seminprodukter pr. telefon blir det en ekstra avgift pr. ordre på kr 40. Satsene for honorar til veterinær og semintekniker (inseminasjon) øker også.

Det blir også innført et ekstra gebyr kr 50,- pr dose ved uttak av doser fra selvbetjent lager. Dette gjøres for å dekke Norsvins kostnader med frakt av doser til disse lagrene, samt unngå at reservelagrene benyttes for uttak av et større antall doser, i stedet for ordinær bestilling og forsendelse med budbil eller post. Hensikten med disse lagrene er at de skal være til hjelp når det dukker opp uforutsette behov for et mindre antall doser. Det er slike lagre på Særheim, Hamar og Skatval, der det legges ut doser som kan hentes på dager da det ikke går budbil. Det er også et reservelager i Skjold (Rogaland) for kunder som normalt får pakker sendt med post.

For full oversikt over priser, se: Priser gjeldende fra 1. januar 2018