Stikkord

studiekurs

Det er gjort lite forskning på effekten av ulik arealtilgang og gruppestørrelser på slaktegrisens atferd og produksjon under norske forhold. Men velferdsprosjektet «Griseløftet» er et viktig bidrag. 

Måling av resultater og betydningen av tall ved rådgivning

Publisert: 16.11.2023 Oppdatert: 16.11.2023

Ingris tilvekstdel gir nyttige nøkkeltall og oversikt over produk­sjonen av smågris og slaktegris. Tilgang til produksjonsresultater er viktig for å avdekke forbedringsområder, gi målretta råd omkring fôring og måle effekten

Bli med på studiering

Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Vinterens studieopplegg «Full kontroll fra avvenning til slakt» kan nå bestilles i Norsvins nettbutikk, og alle kan bli med.