Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Bli med på studiering

Vinterens studieopplegg «Full kontroll fra avvenning til slakt» kan nå bestilles i Norsvins nettbutikk, og alle kan bli med. 


av Inger-Marthe Kjølseth, fagkonsulent Norsvin

Årets studieopplegg er relevant både for smågris- og slaktegrisprodusenter, og tar for seg tips, råd og utfordringer helt fra avvenning og fram til slakt. Som i tidligere år består studieopplegget av et hefte og seks filmer som i år ligger på Norsvins kanal på Youtube. Det legges i utgangspunktet opp til fire samlinger, men man kan også gjennomføre hele opplegget over to hele dager, f.eks en helg. Heftet er delt opp i fire studieenheter, med én eller to tilhørende filmer. I filmene viser vi erfaringer og praktiske råd fra fem produsenter, fire rådgivere/konsulenter og en professor fra NMBU.

Fôrkostnader
Årets studieopplegg har stort fokus på å ha kontroll gjennom hele små- eller slaktegrisperioden. Vi ser at store deler av kostnadene i disse periodene er knyttet til fôr, og ønsker med dette studieopplegget å øke produsentenes fokus mot fôring, fôrforbruk og tilvekst. Registrering i Ingris gjennom og etter hvert innsett er viktig for å få kontroll over resultatene i produksjonen. Derfor er en hel studieenhet viet til nye Ingris tilvekst.

Disse fire ble uteksaminert som cand. pigs fra Norsvinskolen i slutten av januar. Fra venstre Geir Brede, Snåsa, Dag Walter Søby, Skiptvedt, Inger Maike Schipholt, Sør-Fron og Lene Thunes, Jønsberg, Stange. Bak Norsvinskolerektor Dyre Johan Haug.

Inviter nye
Kompetanse og erfaringsutveksling er viktig for at produsenter skal kunne oppnå gode resultater og ha god dyrevelferd. Vi vet at det finnes mange etablerte studieringer som har gode tradisjoner for å gjennomføre studie­opplegg. Vi vil gjerne oppfordre alle som har studiering til å ta en ekstra runde for å invitere andre produsenter, spesielt nyoppstartede, til å bli med i studiering. Finnes det ingen som driver med studiering i ditt område, prøv gjerne å få med noen svineprodusenter og start opp en ny ring.

Lykke til med årets studieopplegg!