Stikkord

Nav

Alle bør tegne NAV-forsikring

Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

NAV tilbyr forsikringsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er mange steder relativt ukjent, og burde vært benyttet av flere gårdbrukere.

Nav satser på smågrisproduksjon

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Det bygges igjen grisehus i Sverige. I Halland sør i Sverige satser Nydal suggring på egen smågrisproduksjon. I vår stod et nybygg på 2800 m2 klar til innflytting.