Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord: , ,

Alle bør tegne NAV-forsikring

NAV tilbyr forsikringsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er mange steder relativt ukjent, og burde vært benyttet av flere gårdbrukere.


Selvstendig næringsdrivende er på flere områder dårligere dekket enn ansatte i stat/bedrift hvis ulykken skulle være ute. Men det finnes muligheter. Til en relativt lav årlig premie på 0,4 prosent av personinntekt kan en få en bra dekning gjennom NAV. 

Anbefales
– Vi anbefaler alle bønder å bruke denne ordningen, sier Anlaug Wennevold, HMS- rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning. Ordningen kan gi støtte til både fysikalsk behandling, tannlege, spesielt medisinsk utstyr og ikke minst hjelpemidler som medvirker til at en kan stå i yrket sitt videre som følge av yrkesskaden. Et eksempel kan være hvis du får KOLS. Da kan ulike tiltak på gården dekkes av forsikringen. Bondenæringen er for øvrig eneste yrkesgruppe som får dekket KOLS som yrkesskade via denne forsikringen.

Bedre pensjonsrettigheter
Og hvis ulykken skulle være ute oppnår du også bedre pensjonsrettigheter hvis du har denne forsikringsordningen. Du har alltid rett til sykepenger i 250 dager. Mên-erstatning ved betydelig skade av medisinsk art kan vare livet ut og utgjøre 75 prosent av grunnbeløpet (kr 93 634). Det er dessuten fordeler hvis en blir ufør av yrkesskade. Og ordningen er trolig rime­ligere enn andre lignende forsikringsordninger.

– Folketrygden forvalter ordningen, og hensikten er ikke å tjene penger, opplyser Wennevold.

Ukjent ordning
Ordningen med forsikring for selvstendig næringsdrivende ble opprettet i 1997, men er likevel ikke veldig godt kjent i landbruket. 

– Vi opplever at mange av våre kunder ikke har hørt om ordningen, forteller Wennevold. I motsetning til en del andre ordninger som blir dyrere med økt alder, er det her samme sats. Du kan tegne forsikring helt til du er 67 år, hvis du har personinntekt på minst «grunnbeløpet». Søknadsskjema fås av NAV, eller kan lastes opp via NAVs nettsider. 

Anlaug Wennnevold anbefaler også husdyrprodusenter å melde seg inn i HMS-tjenesten til Norsk landbruksrådgivning. 

– Generelt er det en stor fordel å oppdage sykdom og skader på et tidlig tidspunkt som mulig (KOLS er et godt eksempel hvor dette er viktig). Her kan vi og våre bedriftsleger hjelpe til. Vi har dessuten et enestående samarbeid med arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olav hospital i Trondheim som utreder bønder med symptomer som KOLS, astma eller annet, sier Wennevold.