Stikkord

stortinget

Ytterligere lovliberalisering utredes

Publisert: 10.06.2017 Oppdatert: 10.08.2018

Et flertall i Stortinget har bedt regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som ble vedtatt for rene skogeiendommer i juni.