Publisert: 18.10.2018 Oppdatert: 18.10.2018

Stikkord:

EU-vedtak kan ødelegge svensk dyrehelse

Sverige frykter at nye alvorlige husdyrsykdommer kan komme inn i landet. EU skal nemlig beslutte hvilke dyresykdommer som landene har rett til å kreve prøvetaking for ved handel.


Bilde: – Sverige burde med stor kraft forsvare den gode dyrehelsa vi har i landet framfor å akseptere EU-kommisjonens forslag, sier bondeleder Åsa Odell i LRF. 

Forslaget som nå diskuteres kan bety at Sverige ikke lenger får kreve prøvetaking for PRRS og paratuberkulose ved innførsel eller import av dyr.

Både LRF, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare og Gård & Djurhälsan ser det som et stort problem at slike alvorlige sykdommer kan etablere seg i landet ved svakere grensekontroll.

– Om vi får inn PRRS og paratuberkulose blant svenske dyr vil det bety kraftig økning av husdyrs lidelser samt økt antibiotikaforbruk. Det er sykdommer som er umulige å utrydde når de først har fått fotfeste. Forslaget strider helt imot den svenske regjeringens næringsmiddelstrategi og visjon for 2030, sier Åsa Odell, styreleder i LRF Köttdelegasjon ifølge Jordbruksaktuelt.

Hun ser med stor uro på at den svenske landsbygdminister Sven-Erik Bucht har sagt at Sverige ikke plan­legger å motsette seg forslaget fra EU-kommisjonen. 

– Regjeringen burde heller med kraft forsvare Sveriges gode dyrehelse. Sverige blir jo holdt fram som et foregangsland med vårt lave antibiotika­forbruk og at svenske griser får beholde halene sine, sier Åsa Odell.