Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020
Afrikansk svinepest:

Er vi godt nok rustet?

Det er i år skutt villsvin helt nord til Trøndelag, og i Østfold er villsvin et vanlig innslag i skogene. Hos noen grunneiere gjør den stor skade, men for svinebøndene er et  utbrudd av afrikansk svinepest den ­store trusselen.


Nr. 9 – 2019

 

Bildet: Villsvinstammen både i Sverige og Norge fortsetter å vokse. Her villsvin fra Østfold.

Veterinær Nina Gudim i Rakkestad, Østfold, viser fram et kart over villsvintettheten i Europa. Overraskende er det at sør-Sverige har en av de aller tetteste bestandene av villsvin i Europa. Årlig skytes det 115 000 villsvin i Sverige. Bestanden er trolig over 300 000 dyr og vokser fortsatt.

Alvorlige konsekvenser
Et utbrudd av svinepest i nabolandet, eller for den saks skyld i Norge, vil fort få alvorlige konsekvenser. Det er flere kilder til at smitten kan komme rett til oss. Et eksempel er våre rasteplasser, der trailersjåfører, turister og andre kaster matavfall.

– Det koster lite å ha villsvinsikre søppelkasser, men ingenting har skjedd så langt, sier Gudim. Svinepest kan også lett bringes inn via for eksempel veterinærer, avløsere og ikke minst villsvin­jegere. Det er nok at en har med litt avføring på dårlig rengjort fottøy. Og som alle andre er også veterinærer mye ute på reise. Ikke alle er like flinke til å holde 72 timers regelen, eller tenke nøye gjennom hva de gjør når de kommer hjem, mener Gudim. Og enhver husdyrprodusent (ikke bare grisebønder) har et spesielt ansvar hvis de ansetter avløsere fra land med afrikansk svinepest. Enkelte bringer med seg mat fra hjemlandet, eller de kan komme med dårlig rengjort fottøy/klær. Andre smitteveier en har sett i Europa er gjennom militærøvelser og også tømmerimport. Smitte av afrikansk svinepest kan sitte i barken på tømmeret, forklarer Gudim.

Den kommer trolig
Veterinæren i Rakkestad håper vi unngår afrikansk svinepest, men hun tror det er minst like sannsynlig at også vi vil rammes. En sannsynlig utvikling er at villsvin først blir smittet. Det tar tid før dette blir oppdaget. Trolig vil smitten først bli oppdaget hos vanlige svineprodusenter eller hobbybønder med gris. En utegrisprodusent er særlig utsatt. Ved et utbrudd vil myndighetene raskt lage soner rundt stedet der utbruddet er registrert. For en gård vil det ha svært alvorlige konsekvenser å være innenfor en slik sone.  Alt stopper egentlig opp, transport av varer blir forbudt, ferdsel i utmark blir forbudt, avlinger kan trolig ikke høstes.

– Dette vil oppleves som utrolig vanskelig for de som rammes, og kostnadene for samfunnet vil bli svært store. Det er bra at det nå kommer en tiltaksplan mot villsvin, men er den god nok? under Gudim.

– Når vi vet hvor alvorlige konsekvensene kan bli er det merkelig at myndighetene ikke gjør mer for hindre videre utbredelse av villsvin. De kan også gjøre noen rimelige og enkle tiltak for å hindre at smitten kommer til Norge, mener Gudim. Det mangler dessuten mye på informasjon. En villsvinjeger i utlandet, eller en turist i svinepest­områder i Øst-Europa/Asia vet normalt ikke hvor lett de kan ta med seg smitten hjem, sier Nina Gudim.

Veterinær Nina Gudim fra Rakkestad holdet nylig foredrag om farene ved villsvin og afrikansk svinepest på Norsvins regionsamling for Østlandet.