Stikkord

Annet

Sverre Tyldum etterlyste en utredning av regelverket for levering av umerket gris til slakteriet. Styreleder Egeland responderte med å opplyse at de vil jobbe for løsninger som reduserer bøter og

Under sin årsmøtetale uttrykte styreleder Per Inge Egeland en sterk oppfordring til alle tilstedeværende, spesielt de nye fylkeslederne, om å bruke tiden godt til nettverksbygging og faglig utveksling.

Det sa direktør Olav Eik-Nes i sin åpningstale som han holdt sammen med flere fra sin ledergruppe under Norsvins årsmøte som ble avholdt i starten av april. Eik-Nes kunne ikke

Norsvins organisasjonssjef Gyda Gaarder Tøraasen (33) er fra gården Tøraasen Nedre i Våler i Solør. Det er en plass som betyr mye for henne. Kanskje flytter hun tilbake en dag.

I årets siste nummer av Svin, nr. 9 2023, fokuserer vi på temaet bygg og I-mek. Det er et tema vi av erfaring vet at mange lesere setter stor pris

Erling Sehested (68) har ifølge Norsvin-sjef Olav Eik-Nes vært en foregangsperson og pådriver for utviklingen innen vitenskapelig avlsarbeid. – Alle har hatt 100 prosent tillit til Erlings refleksjoner og forslag. Han