Stikkord

Annet

Erling Sehested (68) har ifølge Norsvin-sjef Olav Eik-Nes vært en foregangsperson og pådriver for utviklingen innen vitenskapelig avlsarbeid. – Alle har hatt 100 prosent tillit til Erlings refleksjoner og forslag. Han

Han er arbeidersønnen som endte opp med å vie det meste av sitt voksne liv for den norske svinebondens ve og vel. Nå blir Peer Ola Hofmo (65) pensjonist etter

Svineprodusent Harald Gropen har kjøpt og fått levert Norges første dyrebil med filter. Gropen har kombinert foredlings- og formeringsbesetning i Ringsaker.

Etter å ha tjent trofast i 21 år som ansvarlig redaktør i Svin har Tore Mælumsæter utviklet stor respekt for jobben norske svinebønder gjør. Nå takker han av og blir

En samlet husdyrnæring vil at staten skal betale for dyrenes verdi når pålegg om nedslakting fattes. 

Ruth-Solveig og Kjell Gunnar Gravningen har fått «Norsvins Utmerkelse» av styret i organisasjonen.