Publisert: 13.05.2024 Oppdatert: 13.05.2024

Stikkord:

Norsvins årsmøte: Innholdsrik debatt

Sverre Tyldum etterlyste en utredning av regelverket for levering av umerket gris til slakteriet. Styreleder Egeland responderte med å opplyse at de vil jobbe for løsninger som reduserer bøter og matsvinn, og vil ta dette opp med slakteriene.


Bildet: Nils Terkelsen og Einar Myki er henholdsvis varaordfører og ordfører under Norsvins årsmøte. Foto: Tom Erik Holmlund

 

Saneringsopphold og SPF
Bjørn Ståle Bekkeheien forespurte om muligheten for å fjerne klausulen som forbyr gris på gården under saneringsopphold. Styret uttalte at de vil revurdere denne ordningen og utforske muligheter som å leie grisehus under sanering. Odd Magne Karlsen kommenterte på SPF-status og utegris, og påpekte at utegris har lite smittebeskyttelse, noe som er uforenlig med SPF-prinsipper.

Jon Midtbø diskuterte behovet for reguleringstiltak som ikke er basert på dugnad. Styret erkjente behovet for raskere reaksjoner på markedsreguleringstiltak og overveier kompensasjon for de som deltar i ordningen.

 

Medietrykk og omdømme
Robert Heum og Erling Mysen tok opp problemene med negativ omtale og hvordan det påvirker motivasjonen for fremtiden. De foreslo at Norsvin bør tilby mer rådgivning og kursing. Egeland støttet forslaget og annonserte at Norsvin planlegger et studiekurs «stolt svinebonde» for å ruste produsenter mot medietrykk.

Torbjørn Svinelid rapporterte om økende helseproblemer hos slaktegris, som brokk og endetarmprolaps. Styret bekreftet at de tar disse tilbakemeldingene på alvor og vil se nærmere på dataene fra Ingris for å identifisere og adressere utrangeringsårsaker.

 

Bruk av Hormoner
Ole Bjarne Enger stilte spørsmål ved bruk av hormonet Altresyn i avlsbesetninger. Styremedlem Harald Bøhnsdalen forsikret at det foregår en revisjon av brukspolicy for hormoner, og at man arbeider mot en bransje med minimal bruk av medikamenter.

Ragna Haugen Steinveg og Hans Edvart Holtung viste til suksessen med SPF-prosjektet i Trøndelag og Holtung forespør en lignende ordning i Vestfold. Administrasjonen erkjente at disse prosjektene er verdifulle og ser på muligheter for å utvide dem.

 

Støtte
Linda Johanne Vigre og Anstein Imeland oppfordret til sterkere fokus på avløsertilskudd, og bedre dokumentasjon til bruk i diskusjoner. Styret informerte om at de vil følge opp dette med Bondelaget og forhandle fram bedre betingelser.

Styreleder Åse Sundvor og Jan Erik Fløtre fra Nortura roste organisasjonen for sitt arbeid og understreket betydningen av aktivt eierskap og effektiv markedsregulering. De anerkjente også betydningen av å opprettholde høy markedsdekning og effektivitet i produksjonen.