Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

Pris er avgjørende for nybyggaktiviteten

I årets siste nummer av Svin, nr. 9 2023, fokuserer vi på temaet bygg og I-mek. Det er et tema vi av erfaring vet at mange lesere setter stor pris på. Kvaliteten på bygg, I-mek og andre løsninger har stor påvirkning på resultatet for bonden.


I Svin nr. 9 denne gangen kan vi lese om grisebonden Karl Einar Løverød i Tønsberg som etter en svært dramatisk brann i mai 2022, der heldigvis ingen menneske- eller dyreliv gikk tapt, har fått bygget et av de flotteste nye slaktegrisehusene vi har sett. 

Videre hører vi om Thor Jan Hermansen i Klepp på Jæren som bygger nytt slaktegrishus, også etter en brann. Brannsikkerhet har hatt fokus for jær-bonden for å unngå å oppleve en ny. Kombinertprodusentene Joveig og Jo Obrestad i Klepp bygde om potetkjelleren til slaktegrisrom og plusset på med en uteveranda, og Hans Frogner i Ringsaker er 69 år og bygger fleksibelt fjøs til smågrisen for 10 millioner. Vår frilanser Erling Mysen har også skrevet om Mathias Holø i Skjåk i Innlandet som har bygget om et samdriftsfjøs for ku til satellittfjøs for gris og om Jorunn og Håkon Kverme på Bore i Klepp som bygger om sin smågrisproduksjon for 10 millioner. Resultatet blir nye fødebinger med gummimatter, transponderfôring, uteareal til gjeldpurker og rikelig plass for avvent smågris. 

Selv om vi i dette nummeret har skrevet om flere byggeprosjekter som omhandler nybygg, har 2023 i realiteten vært et år hvor det bygges svært få nye grisehus. Noen mener at svinebøndene avventer både nye dyrevelferdskrav, ny gjødselforskrift samt mulige støtteordninger. De store bransjeaktørene innen I-mek og bygg i Norge er imidlertid ikke helt sikre på det. De mener det er prisen som er avgjørende. Det har blitt dyrt. I år har vi også sett salgssvikt og overskudd av svinekjøtt. I en slik situasjon og med høye byggekostnader vil mange holde igjen på de store investeringene. Uansett hadde høyere priser vært et mindre problem om svineprodusentene har tjent bedre.

Aktører som Felleskjøpet Agri SA og Fjøssystemer AS melder om at det er renovering, oppgradering, utvidelser og vedlikehold det går i. Det har vært rekordomsetning på I-mek. Og nesten aldri har det blitt sendt ut så mange tilbud på nybygg som i år. Fagleder på gris, Bjørn Åge Fjeset i Fjøssystemer, tror deler av svaret på at mange bønder velger å vente med nybygg kan være at Innovasjon Norge har gitt signaler om økte støtteordninger for renoverings- og påbyggprosjekter. Dette i tillegg til at det har blitt grisedyrt selvsagt. 

Slike signaler fra Innovasjon Norge gir fornying og oppgradering, men ikke flere nye bygg. Vi mener at færre renoveringsprosjekter til fordel for nye bygg, nok hadde vært mer bærekraftige for norsk svineproduksjon i det lange løp. 

I-mek og byggebransjen er noenlunde optimistiske slik vi tolker det når det gjelder framtida, selv om det trolig ikke er å forvente at det kommer en byggeboom på nye fjøs i 2024. Og om noen smågrisprodusenter utvider, følger det ofte med at det bygges noen slaktegrishus. Vi er enig med Fjeset i at det trolig ikke er spenningen knyttet til dyrevelferds­meldinga eller gjødselforskriften som gjør at folk avventer nye bygg. Vi tror at om det f.eks. skulle bli krav om 30-40 prosent større areal, må det komme tilskuddsordninger og overgangsperioder som kompenserer for det. Større areal og alternative driftsformer må delvis også dekkes
av forbruker.

Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år når det er der.