Publisert: 05.05.2021 Oppdatert: 05.05.2021

Plakater mot afrikansk svinepest

På Østlandet settes nå opp plakater for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Fylkes- og lokallag i Norsvin gjør jobben. 


 

I de tidligere ­fylkene Østfold, Akershus og Hedmark settes i år ut plakater for å hindre mulig spredning av afrikansk svinepest. Det er Mattilsynet som har trykket opp plakater. De får hjelp av Norsvins lag i Østfold, Akershus og Hedmark til å henge opp plakater på grenseoverganger, rasteplasser og også på noen gårder med mange utenlandske arbeidstakere. Plakatene forteller om afrikansk svinepest. På sju språk poengteres at matavfall må kastes i søppelkasser.

 

 

Afrikansk svinepest kan som kjent spres ved at noen kaster ei matpakke med infisert kjøtt. Størst tetthet på plakatene vil det være rundt Halden med hele seks grenseoverganger. Villsvinstammen vurderes i Norge til et sted mellom 1000-2000 dyr. I jaktsesongen 2019/20 ble det registret felt 310 villsvin i Norge hvorav 230 i kommunene Halden og Aremark i Østfold. Så langt i jaktåret 2020/2021 ligger det an til omtrent samme antall rapportert felte villsvin. Og da har vi denne jaktsesongen fått godtgjørelse for inn­sending av prøver på felt villsvin på 500 kr for råner og 1500 kr på hunndyr. 

 

-Det ser ikke ut til at det jaktes nok til at bestanden reduseres, sier Ole-Herman Tronerud i Mat­tilsynet.

 

– I forhold til innsendte prøver så tror vi dessverre ikke at det jaktes nok til å kunne redusere bestanden, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet. Hvis bestanden i Norge er 1500 villsvin burde det vært tatt ut 1000 dyr i året hvis bestanden ikke skal øke.