Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Truer også norske grisebesetninger

Smitte via villsvin er én ting. Men det er også viktig å treffe tiltak for å unngå at folk tar med seg kjøtt eller kjøtt­produkter til Norge fra Øst-Europa.


Foto: Mattilsynet

I Kina ble nylig 200 000 griser slaktet ned for å stanse spredningen av den alvorlige smittsomme dyresykdommen afrikansk svinepest.

– Dette er en dyresykdom som vi er svært bekymret for at skal komme til Norge. Foreløpig ser vi at den sprer seg sakte men sikkert fra Baltikum, og den har blitt oppdaget så langt vest som Belgia, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Hvis smitten først etablerer seg i Norge, er det trolig ikke mulig å bli kvitt den, og kostnadene vil bli store. Sykdommen er dødelig for griser, og det finnes ingen behandling. Den er ikke farlig for mennesker, men sprer seg veldig fort mellom gårder når den er etablert.

– Det er svært viktig at vi ikke kaster matavfall i naturen. Mat fra land med sykdommen kan inneholde smitten, og matrester trekker til seg ville dyr som villsvin. Blir de smittet, kan viruset lett spres til svinebesetninger, sier Jahr.

Mattilsynet ber også folk som drar på ferie til Øst-Europa om ikke å ta med seg kjøtt hjem, eller besøke svinegårder i perioden rett etter at de kommer hjem. Viruset er hardført, og kan overleve i jord eller matvarer ganske lenge.